Strona Główna>>>

 

Święto Niepodległości

 

       

       

       

       

       

W dniu 11 listopada 2009 r. na placu zgromadzeń w Leśniowicach odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości połączone z otwarciem centrum miejscowości i odsłonięciem pomnika.

Uroczystości rozpoczęły się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic. Następnie przystąpiono do uroczystego odsłonięcia pomnika, którego dokonali Pan Kazimierz Stocki Starosta Chełmski, Pan Henryk Gołębiowski, Pan Władysław Popielnicki, Ks. Jacenty Pyter i Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice. Następnie Ks. Jacenty Pyter odmówił modlitwę i poświęcił pomnik oraz centrum miejscowości.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który powitał wszystkich zebranych oraz gości: Pana Kazimierza Stockiego Starostę Chełmskiego, Pana Henryka Gołębiowskiego Dyrektora Wydziału wraz z pracownikami reprezentującymi Panią Agatę Fisz Prezydent Miasta Chełma, Pana Mariusza Pochylczuka Komendanta Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie wraz z żołnierzami, Pan asp. szt. Wojciecha Jabłońskiego Kierownika Posterunku Policji w Leśniowicach, Ks. Jacentego Pytera, Ks. Andrzeja Walencika, Ks. Mariusza Skibę, Pana Kazimierza Zubińskiego Prezesa firmy TECHNOBUB z Chełma wraz z pracownikami, Pana Franciszka Dobruka i Pana Mariana Osełę Inspektorów Nadzoru, Pana Pawła Bezekę Wójta Gminy Dubowe z Ukrainy wraz z delegacją, Pana Czesława Michalczuka Prezesa ZG PSL w Leśniowicach, Pana Władysława Popielnickiego reprezentującego kombatantów gminy, Pana Stanisława Drogomireckiego Przewodniczącego i radnych Rady Gminy w Leśniowicach a także sołtysów, jednostki Straży Pożarnej, dyrektorów szkół wraz ze społecznością szkolną i mieszkańców gminy Leśniowice.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy zwrócił uwagę na sukces poprzednich pokoleń, które wywalczyły dla Polski wolność i suwerenność. Podkreślił że w tym sukcesie swoją rolę odegrało wielu mieszkańców naszej gminy. Stwierdził, że poprzez odsłonięcie pomnika będziemy pamiętać trwale o przeszłości i będziemy zawsze pamiętali o tych którzy walczyli i budowali naszą Ojczyznę, będziemy dumni ze swej tradycji i historii. Zwrócił uwagę na to, iż oddanie tak ważnej i wyjątkowej dla mieszkańców inwestycji jaką jest odnowa centrum miejscowości jest dużym wkładem w rozwój naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Leśniowice.

Następnie głos zabrali kolejno Pan Kazimierz Stocki i Pan Henryk Gołębiowski, którzy zwrócili uwagę na szczególną wagę Święta Niepodległości i pogratulowali władzom gminy udanej inwestycji.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców przy pomniku przez władze gminy Leśniowice i zaproszonych gości oraz zapalenie zniczy przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Po uroczystościach na Placu Zgromadzeń zgromadzeni udali się na Mszę Świętą w Kościele pw. NNMP w Kumowie Plebańskim. Mszę Świętą rozpoczęto częścią artystyczną przygotowaną przez młodzież z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierunkiem Pani Barbary Parki.

Na zakończenie mszy Ks. Jacenty Pyter podziękował wszystkim za liczne przybycie.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>