Strona Główna>>>

 

33 lata z Zespołem Śpiewaczym „Sielanki” z Sielca

 

       

       

 

W dniu 15 listopada 2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbył się Jubileusz 33-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego „Sielanki” z Sielca połączony z promocją wydania śpiewnika repertuaru zespołu.

W uroczystościach oprócz jubilatek z Zespołu „Sielanki” udział wzięli zaproszeni goście: Pan Kazimierz Stocki Starosta Chełmski, Pan Wiesław Radzięciaka Wójt Gminy Leśniowice, Pan Marian Chyżyński autor śpiewnika, Pani Stanisława Dobrowolska Dyrektor Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Chełmie, Pani Krystyna Nazarewicz Konsultantka Regionalna Programu Integracji Społecznej, Pan Mirosław Lisowski Główny Księgowy Baku Spółdzielczego w Leśniowicach, Ks. Jacenty Pyter Proboszcz Parafii Kumów, Ks. Mariusz Skiba wikariusz Parafii Kumów, Pan Stanisław Kuć, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Maria Oszust Przewodnicząca Komisji Socjalnej Rady Gminy, Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy Leśniowice, Państwo Halina i Roman Chmielewscy, Pani Dorota Elsheikh Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu Zespoły Śpiewacze „Rakołupianki” i „Kumowianki”, pracownicy Urzędu Gminy i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

Uroczystości otworzyła prowadząca tę imprezę Pani Diana Cichocka, która powitała wszystkich przybyłych i przedstawiła historię Zespołu Śpiewaczego „Sielanki” z Sielca. Następnie Zespół Śpiewaczy „Kumowianki” z Kumowa rozpoczął część artystyczną Jubileuszu.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie okolicznościowe, które wygłosił Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który podkreślił ogromna rolę zespołu w życiu kulturalnym gminy Leśniowice. Zapewnił też, że władze gminy tak jak dotychczas dołożą wszelkich starań, aby działalność zespołu rozwijała się tak dobrze jak do tej pory. Na zakończenie złożył jubilatkom najserdeczniejsze życzenia pomyślności, sukcesów oraz świętowania kolejnych tak wspaniałych jubileuszy. Wręczył im także śpiewniki z ich repertuarem oraz kwiaty.

Następnie prowadząca oddała głos gościom: Panu Kazimierzowi Stockiemu Staroście Chełmskiemu, Pani Stanisławie Dobrowolskiej Dyrektorowi Wydziału Kultury, Pani Krystynie Nazarewicz Konsultantce Regionalnej Programu Integracji Społecznej, Panu Czesławowi Michalczukowi Prezesowi ZG PSL w Leśniowicach, Ks. Jacentemu Pyterowi Proboszczowi Parafii w Kumowie, Panu Stanisławowi Kuć, Panu Mirosławowi Lisowskiemu Głównemu Księgowemu Banku w Leśniowicach, Panu Stanisławowi Drogomireckiemu Przewodniczącemu Rady Gminy Leśniowice i Zespołom Śpiewaczym „Kumowianki”i „Rakołupianki”. Wszyscy złożyli zespołowi „Sielanki” najlepsze życzenia z okazji tak wspaniałego jubileuszu.

Kolejnym punktem uroczystości był występ Zespołu Śpiewaczego „Rakołupianki”, które przedstawiły utwory specjalnie przygotowane i stworzone dla Zespołu „Sielanki”.

Następnie Pan Marian Chyżyński dokonał prezentacji śpiewnika zespołu. Na koniec złożył życzenia pomyślności i wielu wspaniałych jubileuszy.

Na zakończenie występ wykonały jubilatki, które przedstawiły kilka piosenek z repertuaru zawartego w książce. Po swoim występie jubilatki podziękowały wszystkim zgromadzonym za obecność na uroczystości oraz za wsparcie i pomoc, jaką otrzymywały przez 33 lata swojej działalności.

Po uroczystym odśpiewaniu „stu lat” dla zespołu, zaproszono wszystkich na poczęstunek i do wspólnej zabawy przy muzyce.

Jubileusz 33-lecia istnienia zespołu jest wspaniałym jubileuszem. Z tej okazji  składamy im serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>