Strona Główna>>>

 

Realizacja programu „Ożywić pola” w Szkole Podstawowej w Sielcu

 

       

                 

           W dniu 16 listopada 2009 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sielcu z opiekunem Panią Wiesławą Adamczuk i Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice odwiedzili szkółkę leśną Nadleśnictwa Chełm w Haliczanach.

Podczas wizyty Pan Jan Wybraniec Leśniczy, zapoznał dzieci z produkcją sadzonek na szkółce. Celem wizyty był odbiór sadzonek przekazanych nieodpłatnie przez Nadleśnictwo Chełm dla Szkoły Podstawowej w Sielcu na realizację projektu „Ożywić pola”, do którego szkoła przystąpiła. Program ten zakłada wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych przez młodzież. Ważnym elementem programu zgodnie z hasłem piątej edycji „Rok zająca” będzie przeprowadzenie przez szkoły zajęć lekcyjnych na temat sytuacji zająca w Polsce, a także poświęconych ochronie innych zagrożonych gatunków zwierzyny drobnej.

Szkoła Podstawowa w Sielcu projekt realizuje przy współpracy z Kołem Łowieckim nr 23 „Szarak” w Chełmie.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>