Strona Główna>>>

 

Projekty Unijne

 

       

       

W dniu 20 listopada 2009 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania „Małych Projektów” w ramach działania 4.1/413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007 – 2013.

W szkoleniu udział wzięli mieszkańcy z terenu gminy.

Organizatorem szkolenia była Lokalna Grupa Działania „ Ziemi Chełmskiej” przy współudziale z Wójtem Gminy Leśniowice.

Szkolenie prowadziła Pani Marta Fus Kierownik LGD „Roztocze Tomaszewskie”.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>