Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Kierownictwa

 

       

                           

W dniu 17 listopada 2009 r. odbyło się posiedzenie Kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice, w którym uczestniczyli Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas posiedzenia wypracowany został porządek oraz projekty uchwał i informacje będące przedmiotem sesji Rady Gminy Leśniowice, która odbędzie się w dniu 1 grudnia br. Omówiona została również „Informacja z udzielonej pomocy rolnikom dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”.

Ponadto zatwierdzone zostało sprawozdania finansowe za III kwartały br, oraz omówione zostały bieżące sprawy funkcjonowania Urzędu.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>