Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa

 

            W dniu 7 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice w którym uczestniczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, kierownicy referatów urzędu gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

          Podczas posiedzenia Wójt Gminy przekazał wnioski oraz uchwały podjęte podczas obrad sesji w dniu 1 grudnia br, zobowiązując jednocześnie kierowników referatów do ich realizacji.

           Ponadto omówiona została organizacja spotkania świąteczno – noworocznego, a także bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania urzędu.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>