Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa

 

       

       

W dniu 16 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice, w którym uczestniczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, kierownicy referatów urzędu gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas posiedzenia omówiono Informacje z realizacji zadań jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem inwestycji za rok 2009 oraz Informację z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem współpracy z Komendą Miejską PSP w Chełmie.

     Ponadto wypracowano porządek  obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2009 r., omówiono także bieżące sprawy związane z  funkcjonowaniem urzędu.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>