Strona Główna>>>

Spotkanie opłatkowe
       

       

W dniu 17 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu, odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe. W uroczystości tej uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia jasełkowego, przygotowanego przez uczniów szkoły po opieką Pani Barbary Hulkiewicz. Po występie, wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę wigilijną „Wśród nocnej ciszy”, wysłuchali modlitwy, a następnie podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

Uroczystość wigilijna przebiegła w atmosferze radości i szczęścia z Narodzenia Pańskiego.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>