Strona Główna>>>

 

XXV Sesja Rady Gminy Leśniowice

 

       


W dniu 30 grudnia 2009 r. odbyły się XXV obrady sesji Rady Gminy Lesniowice w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Grzegorz Kraska Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chełmie, Pan Wojciech Jabłoński Kierownik Posterunku Policji w Leśniowicach, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy , Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach.

Podczas sesji Wójt Gminy przedłożył Informację z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Kolejnym ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2010 rok. Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Socjalnej Rady Gminy Leśniowice oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ponadto Rada Gminy Leśniowice przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Leśniowice”, która niezbędna jest do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>