Strona Główna>>>

 

Podsumowaliśmy rok

 

       

       


W dniu 30 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

W spotkaniu wzięli udział księża z parafii w Kumowie i w Wojsławicach prezesi i pracownicy instytucji współpracujących z gminą, Zespoły Śpiewacze „Sielanki” i „Rakołupianki”, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy urzędu gminy i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Uroczystość rozpoczęła się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Następnie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość. W swoim wystąpieniu podsumował działalność i zadania realizowane przez gminę w mijającym roku i podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę. Na zakończenie złożył serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.

Uroczystość uświetniły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Teresinie przedstawiając jasełka pod kierunkiem ks. Sławomira Sury wikariusza parafii w Wojsławicach, po których Ksiądz Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie rozpoczął wspólną modlitwę i zaprosił do dzielenia się opłatkiem.

Na zakończenie wystąpiły Zespoły Śpiewacze „Sielanki” i „Rakołupianki”, które zaśpiewały kilka kolęd ze swoich repertuarów.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>