Prace rozpoczęte nad Odnową centrum miejscowości Majdan Leśniowski

 

 

W dniu 1 czerwca 2009 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice podpisana została umowa  pomiędzy Gminą Leśniowice a Przedsiębiorstwem TECHNOBUD Sp. z o.o. w Chełmie dotycząca realizacji inwestycji pn. „Odnowa centrum miejscowości Majdan Leśniowski” oraz został przekazany plac budowy.

Wartość inwestycji wyniesie 1 096 704,12 zł.  Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalony został na 31 października 2009 r.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas