Posiedzenie Kierownictwa

 

 

W dniu 8 czerwca br. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Kierownictwa. Podczas posiedzenia została omówiona informacja z realizacji Planu Pracy Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach w I kwartale br., informacja o stanie dróg oraz organizacji ruchu drogowego oraz informacja z realizacji zadań statutowych Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach.

Podczas spotkania omówiono również materiały na posiedzenie Rady Gminy oraz bieżące sprawy organizacyjne UG Lesniowice.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas