Spotkanie szkoleniowe dla bezrobotnych

         W dniu 24 czerwca 2009 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla bezrobotnych z terenu Gminy Leśniowice.
Organizatorami spotkania było  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie oraz  Wójt Gminy Leśniowice.
            Podczas spotkania bezrobotni zapoznani zostali o sytuacji na rynku
pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia. Jednocześnie otrzymali wykaz aktualnych ofert pracy krajowych i zagranicznych.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas