Uroczyste zakończenie roku szkolonego 2008/2009 r.

 

 

 

W dniu 19 czerwca br w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolonego 2008/2009.

W uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak  Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, dyrektorzy poszczególnych szkół z terenu gminy oraz  uczniowie i ich rodzice.

Zebranych gości powitała Pani Małgorzata Romańczuk – Dyrektor Szkoły.

 Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach.

Uświetnieniem uroczystości było wręczenie przez Wójta Gminy oraz dyrektorów szkół stypendiów naukowych i sportowych, uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki  w nauce i sporcie oraz listów gratulacyjnych rodzicom.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Szkoła Podstawowa w Leśniowicach: Eliza Matczuk, Kinga Bereda, Katarzyna Kopeć, Ernest Rykała, Aleksandra Staniuk, Eliza Łagowska, Grzegorz Adamczuk, Aleksandra Głaz, Karolina Szczepanik.

Szkoła Podstawowa w Sielcu: Karolina Winiarczyk, Barbara Banach, Michał Pendel.

Szkoła Podstawowa w Teresinie: Anna Zarek, Ewelina Kramczyk, Magdalena Jagnicka, Konrad Rafalski, Marcin Nowak, Justyna Mydlak, Natalia Kozaczuk.

Szkoła Podstawowa w Rakołupach: Nikolina Krzysiak, Agnieszka Stańkowska, Karolina Dziedzicka.

Publiczne Gimnazjum w Sielcu: Marcin Kowalczuk, Damian Biłan, Patryk Harasim, Monika Grabowska, Arleta Karolczuk, Ewelina Lipiak, Konrad Żukowski.

            Stypendia sportowe otrzymali:

Żaneta Zawiślak, Łukasz Zawiślak, Artur Kiełbasa, Dominik Kiełbasa, Eliza Łagowska, Bartosz Jabłoński, Agnieszka Geleta, Karol Skubisz.

            Serdecznie gratulujemy uzyskanych osiągnięć.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas