Cykl szkoleń w Urzędzie Gminy  z  Pozyskiwania środków zewnętrznych

 

 

 

W dniach 26 – 27 czerwca 2009 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice rozpoczęło się szkolenie nt. „Pozyskiwania środków zewnętrznych”. Szkolenie odbywać się będzie w 3 sesjach i zakończy w dniu 18 lipca 2009 r. Konkurs na realizację tej usługi wygrała Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny działająca w partnerstwie z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Leśniowicach. Szkolenie finansowane jest ze środków programu Integracji Społecznej. W szkoleniu uczestnicy 16 osób, w tym: pracownicy Urzędu Gminy Leśniowice, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz inne zainteresowane osoby.

Na pierwszym spotkaniu uczestnicy poznali zasady ubiegania się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Tematem kolejnych spotkań szkoleniowych będzie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas