Kolejna nowa droga w gminie

             W dniu 25 czerwca 2009 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dębina”. Wykonawcą przedmiotowych robót było  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Oddanie tej inwestycji do użytku na odcinku o długości ponad 1,3 km  poprawiło dojazd do pól i zagród mieszkańców wsi Dębina. Koszt inwestycji zamknął się kwotą  203 993 zł.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas