Powiatowe Zawody OSP

           W dniu 21 czerwca 2009 r. w miejscowości Dubienka odbyły się V Powiatowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych w których uczestniczyła jednostka z Kumowa Plebańskiego, zajmując miejsce pod koniec drugiej dziesiątki na 25 startujących drużyn. Atrakcją zawodów było ogłoszenie wyników plebiscytu na „Strażaka - ochotnika roku 2009 w powiecie chełmskim” organizowanym przez Redakcję Super Tydzień Chełmski przy współpracy Starosty Powiatu i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chełmie.
           Za udział w/w plebiscycie nasi druhowie w osobach Ryszard Buk, Waldemar Grudka, Adam Radelczuk, Jerzy Zieliński i Grzegorz Michalczuk otrzymali dyplomy za udział w kategorii „OCHOTNIK”.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas