Spotkanie z młodzieżą

W dniu 26 czerwca 2009 r. w świetlicy wiejskiej w Janówce odbyło się spotkanie zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z młodzieżą sołectw Janówka i Leśniowice. Celem spotkania było omówienie potrzeb i oczekiwań młodzieży oraz wybór pomysłu na alternatywne formy spędzania wolnego czasu w ramach Programu Integracji Społecznej.
           Na spotkaniu podjęto decyzję o formie zorganizowania zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także omówiono szczegółowe sprawy organizacyjne. Ponadto wybrano osoby odpowiedzialne za realizację projektu tj. Marcin Kamiński, Damian Biłan oraz Grzegorz Tałaj.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas