Kolejny aktywny wypoczynek dzieci

W dniu 30 lipca 2009 r. rozpoczął się kolejny wypoczynek dzieci realizowany przez K.S. „ASTRA” w Leśniowicach. W zajęciach bierze udział 12 dzieci. Przez dwa pierwsze dni dzieci będą brać udział w nauce i doskonaleniu umiejętności szachowych, grach i zabawach a także realizowany będzie program profilaktyczny „Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi”. Zajęcia prowadzić będą Pan Michał Mirosław, Pan Wiesław Radzięciak i Pan Edward Chowra. Natomiast w dniach 1 – 6 sierpnia najlepszych 6 zawodników wyjedzie na obiekty ośrodka w Koszalinie gdzie wezmą m.in. udział w Mistrzostwach Polski w Szachach P’30, P’15, P’5. Obóz może być zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu rodziców oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
           Życzymy im miłego wypoczynku i osiągnięcia wysokich wyników

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas