Odbiór drogi

W dniu 30 lipca 2009 r. odebrano i przekazano do użytku kolejny odcinek drogi gminnej o dł. 0,4 km. w miejscowości Plisków. Roboty drogowe polegały na wzmocnieniu istniejącej podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.Wartość inwestycji wyniosła 74 537,00 zł.
           Modernizacja tej drogi poprawi bezpieczeństwo ruchu jak również udogodni dojazd do pól i zagród mieszkańcom wsi Plisków.
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas