Posiedzenie Kierownictwa

            W dniu 21 lipca 2009 r. odbyło się posiedzenie Kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice, w którym uczestniczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy oraz z Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Podczas posiedzenia omówiono Informację dotyczącą skupu zbóż i współpracy z podmiotami gospodarczymi, działającymi na terenie gminy z zakresu przygotowań do akcji skupu zbóż oraz Informację z przebiegu kontraktacji  i kontroli upraw maku. Na naradzie zreferowano również Informację  z realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2009 r.
      Podczas spotkania omówiono organizację II Spotkania Międzypokoleniowego z okazji Święta Plonów, a także sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas