Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Zarządu Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych

 

W dniu 5 sierpnia 2009 r. w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Leśniowicach odbyło się Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Leśniowicach. W zebraniu wzięli udział Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Franciszek Golik Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Otwarcia zebrania dokonał Pan Józef Brodecki Prezes Zarządu Gminnego, następnie dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz wybrano komisję: Mandatową, Wyborczą i Wnioskową. Sprawozdanie zarządu z działalności koła a okres ostatniej kadencji złożył Prezes koła Pan Józef Brodecki a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Pan Władysław Popielnicki.
            Po udzieleniu absolutorium dokonano wyborów zarządu koła, który stanowią:
Pan Józef Brodecki – Prezes
Pan Tadeusz Rymarski – Wiceprezes
Pani Czesława Dolecka – Sekretarz
Pan Mieczysław Zajączkowski – Skarbnik
Pan Stanisław Wasyluk – Członek
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
Pan Władysław Popielnicki – Przewodniczący
Pani Janina Wołoszyn – Sekretarz
Pani Maria Łuczyn – Członek
             Na zakończenie podjęto uchwałę m.in. w sprawie wsparcia budowy pomnika „Krzyża Wołyńskiego” w Chełmie.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas