II Spotkanie Międzypokoleniowe połączone z Gminnymi Dożynkami i Promocją Sołectw

 

W dniu 23 sierpnia 2009 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach pod hasłem „Dobra ziemia, łaska boża będzie chlebek z tego zboża” odbyło się II Spotkanie Międzypokoleniowe połączone z Gminnymi Dożynkami i Promocją Sołectw.

Dożynki to jedno z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych zwyczajów ludowych, które ukazują piękno polskiego regionalnego folkloru. Dożynki są świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy po, pełnej wysiłku, pracy na roli.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem okolicznościowym, które wygłosił Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, a następnie  głos zabierali zaproszeni goście w osobach: Pan Marian Sikora w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Grabczuka, Pan Tomasz Rutkowski w imieniu Starosty Chełmskiego Pana Kazimierza Stockiego, Pan Marcin Grel w imieniu Posła RP Zbigniewa Matuszczaka, Pani Teresa Królikowska w imieniu Posła na Sejm Pana Edwarda Wojtasa. Ponadto w uroczystościach wzięli udział: Pan Tadeusz Solarski Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Pan Dariusz Zosiuk Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Pan Mirosław Wesołowski Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Sławomir Janiszewski Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Paweł Bezeka Wójt Gminy Dubowe, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL Leśniowice, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Wojciech Jabłoński Kierownik Posterunku Policji w Leśniowicach, dyrektorzy zakładów pracy, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy, radni Rady Gminy Leśniowice, sołtysi, dzieci i młodzież szkolna oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy gminy oraz wielu miłośników obrzędów i tradycji dożynkowych.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawiali księża: ks. Jacek Pyter proboszcz parafii Kumów Plebański, ks. Andrzej Walencik proboszcz parafii w Rakołupach i ks. Stanisław Chmielewski. Mszy Św. przewodniczył ks. prof. Edward Walewander z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto we mszy św. uczestniczył ks. Jan Łukaszczyk z Parafii Prawosławnej w Chełmie.

Podczas mszy świętej odbył się korowód dożynkowy poprowadzony przez starostów dożynek Państwa Joannę i Sławomira Kraczkowskich, podczas którego przekazali oni tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Wójta Gminy oraz księży. Po nich w korowodzie prezentowano 14 wieńców przygotowanych przez: Zespół Śpiewaczy „Kumowianki”, mieszkanki wsi Horodysko, KGW z Leśniowic, KGW z Majdanu Leśniowskiego, mieszkanki wsi Nowy Folwark, mieszkanki wsi Plisków, Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki”, KGW z Rakołup Dużych,  Szkołę Podstawową w Rakołupach, Świetlicę Wiejską w Rakołupach,  KGW z Sarniaka, Szkołę Podstawową w Sielcu, mieszkanki wsi Teresin oraz Zespół Śpiewaczy „Sielanki”. Po zakończeniu mszy św. wszyscy podzielili się symbolicznym chlebem.

Spotkanie dożynkowe połączone było z promocją i konkursem na „Najlepsze Sołectwo. Konkurs ten składał się z konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”, w którym zwyciężył wieniec uwity przez Zespół Śpiewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego, konkursu na „Najsmaczniejszy chleb wiejski” gdzie I miejsce zajął chleb upieczony przez Panią Halinę Żydek z Pliskowa, konkursu na „Najsmaczniejsze ciasto drożdżowe” w którym komisja przyznała 3 równorzędne I miejsca: Pani Halinie Żydek z Pliskowa, Pani Elżbiecie Łuczkiewicz z Rakołup oraz Pani Halinie Semczuk z Kumowa Majorackiego, konkursu na „Najsmaczniejszą potrawę regionalną” gdzie również przyznano trzy I miejsca: Pani Teresie Prokop z Horodyska, Pani Halinie Żydek z Pliskowa i Pani Annie Skrzypa z Rakołup Dużych oraz z konkursu na „Najładniejszą prezentację stoiska z dorobkiem kulturalnym” gdzie zwyciężyło sołectwo Majdan Leśniowski. Na przygotowanych przez sołectwa stoiskach można było skosztować tradycyjnych regionalnych wypieków i potraw regionalnych.

W klasyfikacji końcowej w konkursie na „Najlepsze Sołectwo” podczas II Spotkania Międzypokoleniowego I miejsce zajęło sołectwo Plisków, II miejsce zajęło sołectwo Rakołupy Duże a III miejsce zajęło sołectwo Kumów Majoracki. Pozostałe sołectwa tj.: Leśniowice, Horodysko, Teresin, Sielec, Leśniowice Kolonia, Kasiłan, Sarniak, Rakołupy i Majdan Leśniowski zajęły równorzędne IV miejsca. Nagrody rzeczowe i pieniężne wręczali: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice i Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach.

Organizatorzy przewidzieli też konkurencje sportowe dla dzieci z terenu gminy. W wyścigach na piłkach uszatkach I miejsce zajął Rafał Kusy. W konkurencji wędkowania zwyciężył Kamil Ciołek. W konkurencji rzutu lotką do tarczy I miejsce zajął Paweł Biłan.

Wszyscy chętni mogli też sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy Paint Ball, obejrzeć wystawę płodów rolnych zorganizowaną przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Chełmie, wystawę sprzętu z firmy „ELEKTROMET”, wystawę kowalstwa artystycznego Pana Łukasza Wnukowskiego, a najmłodsi mogli spędzić miło czas na przygotowanych zjeżdżalniach.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpili: Pan Aleksandr Kostiuk z gminy Dubowe z Ukrainy grający na harmonii, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic, Kapela Podwórkowa z Leśniowic, Zespoły Śpiewacze „Kumowianki”, „Sielanki” i „Rakołupianki”, Kabaret z Publicznego Gimnazjum w Sielcu oraz grupa taneczna Boogie Opus Twist działająca przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie.

Gwiazdą tegorocznych dożynek był występ zespołu disco polo „JUNIOR”, który zachwycił mieszkańców gminy i licznie przybyłych gości natomiast dożynki zakończyła dyskoteka z DJ Manieczki.

Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów, serdeczna rodzinna atmosfera sprawiły, że dożynkowa zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas