Festyn Ludowy połączony ze Świętem Samorządu Gminnego

 

 

W dniu 31 maja 2009 r. w świetlicy w Leśniowicach odbył się Festyn Ludowy połączony ze  Świętem Samorządu Gminnego. W uroczystościach wzięli udział: Pan pułk. Mariusz Pochylczuk Komendant Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Dariusz Poliwczak, Pan Wojciech Jabłoński Kierownik Posterunku w Leśniowicach, Pan Franciszek Lubaś Dyrektor Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL
w Leśniowicach, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Radni Gminy Leśniowice, sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystości otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który powitał wszystkich zgromadzonych a w swym wystąpieniu okolicznościowym podkreślił rolę samorządu terytorialnego reaktywowanego w 1990 roku i złożył w związku z ustanowionym w 2000 roku przez Sejm Dniem Samorządu najlepsze życzenia dla radnych, pracowników
i całej społeczności gminnej oraz gości.

Następnie głos zabrał Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL
w Leśniowicach, który podkreślił rolę aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym od 114 lat Polskiego Stronnictwa Ludowego a zwłaszcza jego inicjatyw i działalności na terenie naszej gminy.

Kolejnym punktem programu była uroczysta Msza Św. którą odprawił Ks. Andrzej Pyter Proboszcz Parafii
w Kumowie.

Uroczystości uświetniły występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic, Zespołów Śpiewaczych: Sielanek
i Kumowianek, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sielcu, Kabaretu Gminnego z Leśniowic oraz Kapeli Podwórkowej
z Leśniowic.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas