Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice

 

     

 

W dniu 24 sierpnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice, podczas którego omówiono Informację z realizacji dochodów własnych za I półrocze 2009 roku oraz zatwierdzono sprawozdania finansowe,  Informacje z realizacji dochodów własnych za I półrocze 2009 r. z podatków i opłat lokalnych, Informację z wyników przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej, Informację z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 oraz Informację z letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Omówione zostały również bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Urzędu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>