Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Kierownictwa

 

                        

                        

          

W dniu 7 września 2009 r. odbyło się posiedzenie Kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice, podczas którego Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał wnioski oraz uchwały podjęte podczas obrad sesji w dniu 3 września br, zobowiązując jednocześnie kierowników referatów do ich realizacji.

Ponadto podczas narady omówiona została „Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do budżetu gminy na 2009 rok” oraz sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania urzędu.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>