Strona Główna>>>

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS „Astra” w Leśniowicach

 

       

 

W dniu 7 września 2009 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS „Astra” w Leśniowicach. W zebraniu wzięło udział 13 członków klubu co stanowiło 57% frekwencji oraz zaproszeni goście i rodzice szachistów.

Posiedzenie rozpoczął Pan Wiesław Radzięciak Prezes UKS „Astra” Leśniowice, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił sprawozdanie z działalności klubu za 2008 r. W sprawozdaniu Prezes zwrócił uwagę na organizowane przez klub turnieje oraz udział zawodników w rozgrywkach szachowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Podkreślił że w okresie sprawozdawczym podnieśli swoje umiejętności zdobywając wyższe kategorie wygrywając i zajmując wiele czołowych miejsc w zawodach.

Zebranie zakończyło przyjęcie Planu Pracy Klubu na 2009 r., w którym uwzględniono plan szkolenia i terminarz startowy na 2009 r.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>