Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice

 

       

 

W dniu 28 sierpnia 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice, podczas której rozpatrzono informacje z zakresu : wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, opiniując je pozytywnie. Ponadto członkowie komisji udali się w teren dokonując przeglądu wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum. W ocenie komisji wszystkie szkoły zostały w należyty sposób przygotowane do przyjęcia uczniów.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>