Strona Główna>>>

 

Trwają prace w centrum

 

       

 

 

W dniu 22 września 2009 r. dokonano oceny przebiegu  prac przy inwestycji „Odnowa centrum miejscowości Majdan Leśniowski”. W ramach projektu wykonano już większość nowych chodników. W większości wykonano place z miejscami parkingowymi, plac dla autobusów. Trwają prace przy montażu elementów małej architektury, ogrodzeniu oraz wykonywany jest plac zgromadzeń i oświetlenie całego terenu.

Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 31.10.2009 r. Projekt został dofinansowany z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi.

 Głównym wykonawcą jest Technobud Chełm Sp. z o.o.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>