Gminny Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury

 

 

         W dniu 4 czerwca 2009 r. w Bibliotece Publicznej w Leśniowicach odbył się Gminny Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury. Uroczystość otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który powitał wszystkich zgromadzonych a wśród nich przedstawicielki Biblioteki w Publicznej Chełmie: Panią Elżbietę Lipczuk Kierowniczkę Działu Instrukcyjno – Metodycznego, Panią Kazimierę Borsuk i Panią Małgorzatę Chmielewską Instruktorki Działu Instrukcyjno – Metodycznego, Pana Stanisława Drogomireckiego Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice, Panią Marię Oszust Przewodniczącą Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice, bibliotekarki ze szkół oraz pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę społeczną odgrywają pracownicy bibliotek i osoby działające na rzecz rozwoju działalności kulturalnej w gminie.
            Na zakończenie złożył wszystkim życzenia zadowolenia i satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz wręczył wszystkim pracownikom bibliotek pisemne podziękowania.
           Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach i ze Szkoły Podstawowej w Sielcu przygotowana przez Panią Bożenę Czerniej i Panią Ewelinę Adamczuk.

            Po części artystycznej zaproszono wszystkich na krótki poczęstunek.

           

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas