Strona Główna>>>

 

Wzorowa współpraca samorządów gminy i powiatu

 

       

       

       

 

W dniu 11 października 2009 r. w Alojzowie i Kumowie Majorackim dokonano otwarcia dróg powiatowych po dokonanych remontach polegających na położeniu nowych nawierzchni. Na uroczystości przybyli zaproszeni goście: Pan Edward Wojtas Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Pan Kazimierz Stocki Starosta Chełmski, Pan Adam Rychliczek Wicestarosta Chełmski, Ks. Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, radni i sołtysi obu miejscowości, pracownicy Urzędu Gminy Leśniowice oraz mimo niekorzystnej pogody wielu mieszkańców z tych miejscowości.

Uroczystości przebiegły według podobnego scenariusza a rozpoczynał je występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic po której Pan Wiesław Radzięciak witał wszystkich zgromadzonych na tych uroczystościach. Następnie  Ks. Andrzej Pyter dokonywał poświęcenia dróg, po których zaproszeni goście uroczyście dokonywali symbolicznego przecięcia  wstęgi.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak  w swych wystąpieniach podkreślił ogromne znaczenie dróg w miejscowościach Alojzów i Kumów Majoracki. Przypomniał o zasługach mieszkańców przy budowie tych dróg i że ich przykrycie jest uszanowaniem ich społecznej pracy a także o bardzo dobrej współpracy samorządów gminnego i powiatowego. Zabierając głos goście Pan Kazimierz Stocki i Pan Edward Wojtas  w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na dobrą współpracę i poparli ideę takich wspólnych przedsięwzięć a także życzyli gminie powodzenia w dalszych inwestycjach.  

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>