Strona Główna>>>

 

Pierwszaki złożyły ślubowanie

 

       

       

       

W dniu 21 października 2009 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I. W uroczystościach wzięli udział: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Pani Joanna Jabłońska Przewodnicząca Rady Rodziców, grono nauczycielskie, rodzice oraz uczniowie szkoły w tym tegoroczni pierwszoklasiści.

Uroczystość otworzyła Pani Małgorzata Romańczuk, która powitała wszystkich przybyłych i złożyła najlepsze życzenia nowym uczniom.

Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas I, w której udowodnili że są w pełni gotowi do przystąpienia do społeczności szkolnej.

Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, po którym Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach dokonała pasowania pierwszaków na uczniów szkoły.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie okolicznościowe Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, który zwrócił uwagę na to, że dzieci są przyszłością szkoły i zapewnił, że nauczyciele i pracownicy szkoły zapewnią nowym uczniom dogodne warunki do nauki. Na zakończenie wręczył pierwszoklasistom małą wyprawkę szkolną i pamiątkowe dyplomy.

Następnie Pani Joanna Jabłońska Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła gratulacje i życzenia dla pierwszoklasistów. List gratulacyjny wraz z upominkiem w postaci gier planszowych przekazała na ręce wychowawczyni klasy I Pani Haliny Staniuk.

O pierwszakach pamiętali też ich koledzy ze starszych klas, którzy wręczyli im drobne upominki.

Tegorocznymi pierwszoklasistami Szkoły Podstawowej w Leśniowicach:

 

-        Julia Bańka

-        Jagoda Bereda

-        Sebastian Czerniakiewicz

-        Jakub Dobski

-        Anna Gradowska

-        Monika Kozyra

-        Mikołaj Nowak

-        Natalia Oszust

-        Nina Połajdowicz

-        Adrian Siuda

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>