Strona Główna>>>

 

Pamięć o zmarłych

 

       

         W dniu 2 listopada 2009 r. władze gminy Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice i Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący  Rady Gminy pamiętali o Święcie Zmarłych odwiedzając groby zmarłych mieszkańców naszej gminy pochowanych na cmentarzu w Kumowie, Majdanie Leśniowskim i Rakołupach.

W ostatnim roku odeszło od nas 48 osób m.in.: Adam Bulicz - długoletni działacz ruchu ludowego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumowie Majorackim, Alicja Smalej - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Teresinie, Stanisław Stańkowski - długoletni pracownik Gminnej Spółdzielni w Leśniowicach, Justyna Powaga - długoletni pracownik Gminnej Spółdzielni i Państwowych Zakładów Zbożowych, Tadeusz Berkowski - długoletni pracownik Państwowego Ośrodka Maszynowego w Sielcu, Józef Jołtuch, Włodzimierz Prokopiuk, Stanisław Tymoniuk - dobrzy gospodarze i rolnicy oraz wielu innych mieszkańców gminy, którzy zapisali się w naszej pamięci.

 

„Nad grobem bliskich nam osób
Odżyją wspomnienia, obraz ich życia powróci
Obraz...którego zapomnieć nie sposób
Obraz...który nas cieszył...a dzisiaj smuci...”

 

Cześć ich pamięci!

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>