Dzień Patrona Szkoły połączony z Gminnym Dniem Kombatanta i Emeryta

 

W dniu 20 maja 2009 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbył się Dzień Patrona Szkoły połączony z obchodami Gminnego Dnia Kombatanta i Emeryta. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Rakołupach, którą odprawił Proboszcz Parafii ks. Andrzej Walencik.

Dalsze uroczystość odbyła się w szkole. Dyrektor szkoły Pani Anna Kowal powitała gości obecnych na uroczystości: Pana Jana Sulima Sekretarza Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmie, Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, Pana Stanisława Drogomireckiego Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice, Pana Józefa Brodeckiego Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Leśniowicach, Pana Czesława Michalczuka Prezesa Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Panią Krystynę Surmacz Sekretarza Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Gminnego Nr 7 w Leśniowicach, Pania Małgorzatę Romańczuk Dyrektor SP w Leśniowicach, Panią Dorotę Elsheikh Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Panią Elżbiete Głuszek Dyrektor SP w Sielcu. Ponadto dyrektor serdecznie powitała radnych, emerytów, kombatantów, rodziców, uczniów oraz grono pedagogiczne.

            Po wystąpieniach okolicznościowych Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Jan Sulima Sekretarz Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmie złożyli życzenia z okazji obchodzonych uroczystości.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Rakołupach oraz Zespołów Śpiewaczych „Sielanki” i „Rakołupianki”.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas