Posiedzenie kierownictwa

W dniu 21 maja 2009 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie kierownictwa, na którym zostały przedłożone informacje nt.: realizacji kalendarza wyborczego do Europarlamentu, działalności bibliotek i świetlicy wiejskiej w Rakołupach, likwidowania barier na rzecz osób i dzieci niepełnosprawnych na terenie gminy, projektów organizacji pracy szkół gminnych w roku szkolnym 2009/2010 oraz sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie za 2008 rok.

            W dalszej części posiedzenia omówiono organizację Festynu Ludowego połączonego ze Świętem Samorządu Gminnego zaplanowanego na dzień 31 maja br. oraz Gminnego Dnia Dziecka i Sportu zaplanowanego na dzień 1 czerwca br.

            Ponadto omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem urzędu oraz jednostek podległych.

.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas