.

Posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

        W dniu 21 maja 2009 roku odbyły się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy

- Pani Jadwiga Lisowska Pełnomocnik Wójta ds. wyborów

- Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych

            Podczas posiedzenia Wójt Gminy zapoznał zebranych z przepisami prawnymi, na podstawie których komisje będą pracowały podczas wyborów. Omówił również prawa i obowiązki członków komisji.

            Następnie Komisje wybrały z pośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

            Na wymienione funkcje wybrano:

 

 

Ob. Komisja Nr.

Miejscowość

Przewodniczący

Zastępca

1

Poniatówka

Jadwiga Łazowska

Barbara Rybczyńska

2

Leśniowice

Kamil Chęć

Małgorzata Dziedzicka

3

Rakołupy

Adam Dziedzic

Krzysztof Szewczak

4

Sielec

Maria Oszust

Adam Aleksander Dargiel

5

Kumowie Majorackim

Grzegorz Bulicz

Lucjan Bolesław Gajewski

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas