Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Konferencja inauguracyjna na Ukrainie

        W dniu 27 września 2013 r. w gminie Huszcza na Ukrainie odbyła się konferencja inaugurująca  projekt  „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele chełmskich gmin zaangażowanych w projekt oraz Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”.

    Chełmską delegację, wśród której byli przedstawiciele gmin: Leśniowice (lidera projektu), Dorohusk, Wojsławice, Żmudź i  LGD „Ziemi Chełmskiej” tuż po przekroczeniu granicy przywitał Dymitro Malias, wójt gminy Huszcza będącej partnerem projektu po stronie ukraińskiej. Następnie delegacja udała się nad jezioro Huszczańskie, które dzięki funduszom unijnym pozyskanym w ramach projektu ma zostać zagospodarowane pod kątem rekreacji i turystyki. Wójt Malias nie ukrywał, że gmina Huszcza liczy, że dzięki realizacji projektu znacząco podniesie się atrakcyjność turystyczna gminy.

     Potem uczestnicy wyjazdu odwiedzili szkołę w Huszczy, która od lat współpracuje z polskimi szkołami w Dorohusku, Fajsławicach, Czułczycach, Włodawie i Woli Uhruskiej, i w której funkcjonuje klasa z językiem polskim. Tu na gości, oprócz ciepłego przyjęcia, czekał występ szkolnej orkiestry dętej i miejscowego, ale znanego w całym regionie, jak również w Polsce zespołu ludowego „Opalinka”.

      Oficjalne rozpoczęcie konferencji nastąpiło w miejscowości Starovoitove. Wójt Malias przywitał przedstawicieli z Polski oraz ukraińskie władze wojewódzkie i powiatowe a także właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Ukrainy.

         Podczas konferencji wystąpiła Maria Sadurska, kierownik projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”, która przedstawiła cały zespół projektowy i streściła harmonogram zadań jakie mają zostać zrealizowane w ramach projektu. O obszarze Huschanskoyi i jego turystycznej atrakcyjności mówiła Valentina Yulah. Piotr Yaukubuk wystąpił z prelekcją na temat „Luboml obszar atrakcyjny regionu Ukrainy kultury i historii”. Natalia Krolik, specjalista ds. współpracy z Zagranicą i Integracją Europejską z Administracji Państwowej Obwodu Wołyńskiego mówiła o rozwoju przedsiębiorstw Obwodu Wołyńskiego w ostatnim okresie i planach na przyszłość a Olga Bondarenko o tworzeniu miejsc pracy  w zielonej turystyce. O rozwoju samej agroturystyki mówiła Nina Parhomyuk. W październiku delegacja z Ukrainy przyjedzie na seminarium projektowe, które odbędzie się w Chełmie.

      Projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 przez gminy: Leśniowice (Lider projektu), Dorohusk, Wojsławice, Żmudź, Huszcza (Ukraina) oraz LGD "Ziemi Chełmskiej". Wartość projektu wynosi prawie 3 mln EURO, z czego 90 proc. stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Pieniądze zostaną wykorzystane przez gminy m.in. na modernizację znajdujących się na ich terenach zbiorników wodnych oraz infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone