Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 2 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Wójt przekazał  kierownikom wnioski i interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XXIII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 26 wrzesnia 2013 r., zobowiązując do ich realizacji.

Omówiono również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone