Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Prace remontowe na obiekcie po dawnej szkole podstawowej w Kumowie Plebańskim

W dniu 21 listopada 2013 r. w miejscowości Kumów Plebański w dawnym budynku szkoły podstawowej trwają prace na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu kubaturowego w Kumowie Plebańskim na potrzeby rozwoju lokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko - ukraińskiej - Dom spotkań „Na pograniczu kultur”.

Aktualnie firma „Perfect” Sp. z o.o. w Chełmie wymieniła okna, przygotowała połać dachową do pokrycia, a także rozpoczęła prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Zadanie współfinasowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone