Strona Główna>>>

 

Spotkanie z twórcami ludowymi

      


 

W dniu 13 lutego 2013 r. w ramach odbywających się ferii zimowych w Publicznej Bibliotece w Leśniowicach zorganizowano spotkanie z twórcami ludowymi z terenu gminy. W spotkaniu udział wzięły Pani Maria Dziedzic, która wspólnie z Panią Czesławą Sulej pokazywała techniki szydełkowania i robienia na drutach, Pani Maria Nowosad, która zapoznawała uczestników z haftem krzyżykowym oraz Pani Małgorzata Zielińska, która prezentowała prace z origami. W zajęciach uczestniczyło 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach pod opieką Pani Ewy Radzięciak – Kowalczuk oraz Pani Agaty Ścibak. Podczas warsztatów uczniowie mogli wykazać się pozyskanymi umiejętnościami i samodzielnie wykonać prace. Spotkanie z twórcami cieszyło się powodzeniem i zainteresowaniem wśród uczestników.

        Biblioteka zaprasza wszystkich chętnych na drugi tydzień ferii w celu pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego.

        W dniu 16 lutego – w godz. 9.00 – 14.00  ulubione postacie z bajek, zabawa z plasteliną,

        W dniu 19 lutego – od 11.00 kartki i wycinanki z papieru,

        Ponadto w programie ferii w godzinach otwarcia biblioteki ( 9.00 – 17.00) przewidziano także różnego rodzaju gry planszowe, komputerowe, głośne czytanie bajek, zajęcia plastyczne oraz wszystko to co przyniesie kreatywna spontaniczność młodych czytelników.

Serdecznie zapraszamy!!!


oprac. Monika Durko


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>