Strona Główna>>>

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła Gminnego Nr 7 w Leśniowicach Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

        W dniu 20 lutego 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Leśniowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła Gminnego Nr 7 w Leśniowicach Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
        Spotkanie otworzyła pani Krystyna Surmacz , prezes Koła, która powitała przybyłych członków oraz zaproszonych gości. W spotkaniu wziął udział Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy oraz Pani Monika Durko p.o. Dyrektora SOK w Leśniowicach.
        Następnie Pani Surmacz odczytała sprawozdanie z działalności Koła i przystąpiono do wyboru władz. W głosowaniu jawnym  jednogłośnie wybrany został zarząd w osobach:

            - Pani Krystyna Surmacz , prezes

            - Pani Maria Łopuszyńska, sekretarz

            - Pan Lech Popielnicki , skarbnik

            - Pani Wiesława Gnida, członek

            - Pani Maria Dziedzic, członek

Po wyborach głos zabrała Pani Surmacz, która podziękowała za ponowny wybór na prezesa, a następnie głos zabrał Pan Wójt Gminy gratulując wyboru Zarządu życząc dalszej owocnej działalności oraz deklarując wszelką pomoc przy współpracy z Urzędem Gminy.


oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>