Strona Główna>>>

 

Spotkanie organizacyjne

 

     


            

W dniu 12 lipca 2013 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Konkursu Kulinarnego „Ocalić od zapomnienia – kultywowanie tradycji kulinarnych na terenie gminy Leśniowice”, który odbędzie się podczas Gminnych Dożynek w dniu 18 sierpnia 2013 r. w Leśniowicach.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy, Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, sołtysi i przedstawiciele sołectw z terenu gminy oraz pracownicy urzędu odpowiedzialni za współpracę z danym sołectwem.

Podczas spotkania omówiono i przekazano uczestnikom regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia. Regulamin zakłada przygotowanie przez dane sołectwo potraw w ramach produktów zakupionych ze środków projektu w sześciu kategoriach:

I kategoria – potrawa, wyrób z mięsa,

II kategoria – przetwory z warzyw i owoców (np. kiszona kapusta, ogórki, pikle, dżemy, ćwikła),

III kategoria – chleb wiejski,

IV kategoria – nalewka, napój regionalny,

V kategoria – wyroby mączne (np. pierogi z kaszą, soczewicą, serem i kaszą, kapustą),

VI kategoria – wyroby ciastkarskie (np. placek ze śliwką)

Zgłoszone do konkursu potrawy zostaną wpisane do księgi potraw, która będzie rezultatem końcowym projektu.

Konkurs Kulinarny współfinansowany jest ze środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 


oprac. Monika DurkoW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>