Strona Główna>>>

 

Narada kierownictwa urzędu

 

     

  


W dniu 17 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady omówione zostały nowe zasady gospodarowania odpadami zgodnie z podjętymi uchwałami, a także omówiono organizację Gminnych Dożynek 2013 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


 


oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>