Strona Główna>>>

 

Spotkanie dotyczące zawiązania Grupy Energetycznej

 

 

            W dniu 22 lipca 2013 r. w urzędzie gminy Leśniowice odbyło się spotkanie wójtów gmin Białopole, Chełm, Kamień, Sawin, Żmudź oraz gminy Leśniowice w celu zawiązania Grupy Energetycznej powołanej do wspólnego przeprowadzenia postepowania przetargowego na zakup  i dystrybucje energii elektrycznej. Lidem Grupy została Gmina Leśniowice reprezentowana przez Pana Wiesława Radzięciaka.

                Na spotkaniu uzgodniono, że w imieniu członków Grupy, Lider - Gmina Leśniowice w trybie zapytania ofertowego wyłoni wykonawcę na realizacje  usługi kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii eklektycznej oraz procesu zmiany sprzedaży dla klienta indywidualnego oraz w grupie zakupowej, zgodnie z aktualnie obowiązująca ustawą o PZP oraz Prawem Energetycznym na 2014-2015 r.  

                Ustalono, że  Lider po wyłonieniu wykonawcy przygotuje wzór porozumienia oraz pełnomocnictwa gmin dla Lidera do przeprowadzenia przetargu na zakup i dystrybucje energii eklektycznej.

   

          


oprac. Maria SadurskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>