Strona Główna>>>

 

Podpisane umowy

 

      


  

            

            W dniu 5 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice podpisano umowę z firmą Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. z siedziba w Zamościu wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. rozliczeń w ramach projektu Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.

            W ramach umowy firma będzie zajmowała się rozliczeniem finansowym projektu partnerskiego realizowanego w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007-2013, Działanie 1.2. Rozwój Turystyki.

          


             

oprac. Maria SadurskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>