Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Afrykański pomór świń (ASF)


Rozporządzenie nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego i włodawskiego
pobierz >>>Rozporządzenie nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego i włodawskiego

pobierz >>>


Rozporządzenie nr 31 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego

pobierz >>>     Rozporządzenie nr 30 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego
pobierz >>>Rozporządzenie nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego
pobierz >>>


Rozporządzenie nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego

pobierz >>>
Rozporządzenie nr 22 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Konkursu na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika – III edycja

pobierz >>>
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przekazuje treść opublikowanej w dniu 04.07.2018r. Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/950 z dnia 03 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.Urz. UE L 167).


Zmiany dotyczą następujących gmin powiatu chełmskiego:

 

do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) należy:

  • gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy oraz część gminy Dorohusk położona na północ od drogi nr E373 w powiecie chełmskim,


do obszaru zagrożenia (STREFA NIEBIESKA) należą:

  • gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,
  • powiat miejski Chełm;  

pobierz >>>
Rozporządzenie nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone