Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

XIII Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem
W dniu 25 stycznia 2014 r. we Włodawie odbył się XIII Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem, w którym udział wzięło ponad 400 uczestników reprezentujących 30 zespołów z trzech państw. Oprócz krajowych artystów z dwóch powiatów: włodawskiego i chełmskiego, wystąpili także goście z zagranicy (z Białorusi i Ukrainy). Nie zabrakło także Zespołu Śpiewaczego „Sielanki” z Sielca, który reprezentował gminę Leśniowice śpiewając kolędy i szczodrywki ze swojego bogatego repertuaru.

Festiwal, wpisał się już na stałe w wielokulturową historię powiatu włodawskiego. Jury miało bardzo trudny orzech do zgryzienia po wysłuchaniu wszystkich artystów.

Zwycięzcami tegorocznego festiwalu zostali:

I miejsce – „Życzenie” z Łucka,
II miejsce – „Medunica” z Klejnik,
III miejsce –„Bokoryna” z Żalina

Zespół „Sielanki” otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy  wszystkim uczestnikom.


oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone