Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice


 
 
 W dniu 29 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice, na których radni dokonali analizy Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Radni nie wnieśli uwag do realizacji budżetu gminy i wypracowali pozytywne opinie.

Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała oceny funkcjonowania i wykorzystania środków publicznych za I półrocze 2014 roku Gminnego Zakładu Komunalnego i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz wypracowała pozytywne opinie do informacji.

Komisja Gospodarcza dodatkowo zapoznała się z Informacją z realizacji uchwały Nr XVIII/104/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2013 rok i I półrocze 2014 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, wypracowując pozytywną opinię do informacji.

Komisja Socjalna zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała: Informację z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014; Informację z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 r. oraz Informację na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

Następnie Komisja Socjalna udała się z wizytacją po szkołach funkcjonujących na terenie gminy Leśniowice w celu dokonania oceny przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego. Komisja stwierdziła bardzo dobre przygotowanie szkół do zbliżającego roku szkolnego.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone