Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015


 
 
 
 
 

W dniu 1 września 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu  prowadzonej przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015.

W uroczystości udział wzięli: Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pan Roman Pawelec  Dyrektor SP w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor SP w Teresinie, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor SP w Leśniowicach i Pani Anna Kowal Dyrektor SP w Rakołupach.

Otwarcia uroczystości dokonał Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, który powitał przybyłych gości, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.

Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, powiedziała: „Przed nami stoi nie lada wyzwanie: sprostać oczekiwaniom mieszkańców i władz samorządowych, którzy powierzyli nam edukację swoich dzieci. Musimy udowodnić, że jesteśmy godni zaufania, tym którzy nam zaufali oraz zdobyć przychylność i zaufanie tych, którzy nie do końca wierzą w słuszność przeprowadzonej reformy.”

Natomiast Pan Wójt mówił: „Jak w poprzednich latach w czasie wakacji staraliśmy się wykonać remonty, aby szkoła była dla was bardziej miła, ładna i przyjazna. Dzięki temu będziecie mogli uczyć się w o wiele lepszych warunkach, a czas spędzany w murach szkoły będzie dla nas miły i owocny, w ładnym, estetycznym otoczeniu.” Ponadto zaznaczył, że ma nadzieje, że wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć jeszcze lepsze wyniki na egzaminach klas VI oraz gimnazjum.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod opieką Pani Marty Wróblewskiej oraz Pani Sylwii Tomaszewskiej.

Ponadto Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015 odbyło się we wszystkich placówkach oświatowych tj.: Szkole Podstawowej w Teresinie, Rakołupach, Leśniowicach oraz w Sielcu.

Rok szkolny 2014/2015 w Gminie Leśniowice został otwarty!


oprac. Justyna Oliwiak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone