Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie projektowe


 

W dniu 2 września 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie lidera projektu - gminą Leśniowice z partnerem LGD „Ziemi Chełmskiej” realizujących projekt „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak- Wójt Gminy Leśniowice, Pani Beata Juśkiewicz - Prezes Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”, Pani Maria Sadurska- Kierownik projektu ze strony lidera, Pani Monika Durko - p. o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz personel zaangażowany w realizację działań projektowych ze strony LGD. Na spotkaniu zostały omówione planowane działania na najbliższy okres ze szczególnym uwzględnieniem programu spotkań czwartkowych, które planowane są w dniach 18.09.2014 oraz 02.10.2014 roku.


oprac. Maria Sadurska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone